24 Etapp 1. Projektirühmade moodustamine

  1. Registreeruge Githubi kasutajaks (github.com).
  2. Moodustage 2–3-liikmelised rühmad.
  3. Mõelge rühmaga probleem, mida lahendada.
  4. Looge rühmale üks ühine Githubi projekt ning tekitage sinna fail README.md, kus on kirjas rühma liikmete nimed ja rühma probleem, mida hakkate lahendama ning eeldatavad rollid. Jagage faili õpetajaga. README faili muutmisjuhendit saate vaadata siit: https://guides.github.com/features/mastering-markdown/
  5. Iga rühmaliige loogu arvutis testfail nimega test_nimi.py (näiteks test_mart.py), mis väljastaks ekraanile teie nime ja laadige see iseseisvalt rühma ühisesse githubi projekti.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut