37 NumPy kahemõõtmelised järjendid

Peamiselt kasutatakse andmetöötluses kahemõõtmelisi järjendeid, kus andmetabeleid saab kirjutada kahemõõtmelise järjendite kujul. Kahemõõtmeline järjend on järjend, mille elemendid on omakorda järjendid. Näiteks loome kahemõõtmelise järjendi x, millele on kaks elementi ehk kaks rida.

x  = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
1 2 3
4 5 6

Kahemõõtmelisi järjendeid nimetatakse ka maatriksiteks. Pythoni kahemõõtmeliste järjendite kohta loe õpiku peatükist Kahemõõtmeline järjend.

Järjendi loomine

Kahemõõtmelise Numpy järjendi loomine käib sarnaselt ühemõõtmelise järjendi loomisele, kuid funktsiooni array argumendiks on seekord kahemõõtmeline järjend.

# NumPy järjendi loomine ja väljastamine
import numpy as np

b = np.array([[1, 2, 3],[4, 5, 6]])
print(b)

>>> %Run guido.py
  [[1 2 3]
  [4 5 6]]

!  Numpy kuvab väljastamisel kahemõõtmelised järjendid ridade kaupa, et oleks lihtsam lugeda.

Järjendi suurus

NumPy kahemõõtmelise järjendi elementide arvu saab teada, kui kasutada size funktsiooni.

b = np.array([[1, 2, 3],[4, 5, 6]])
print("Järjendi suurus: ", b.size)
>>> %Run guido.py
  Järjendi suurus:  6

Kuna tegemist on kahemõõtmelise järjendiga, siis on sellel nii read kui ka veerud. Rida ja veergude arve nimetatakse ka järjendi mõõtmeteks. Näiteks järjendi b mõõtmed on 2 ja 3, sellel on 2 rida ja 3 veergu.

Read: 2 Veerud: 3
1 2 3
4 5 6
1 2 3
4 5 6

NumPyl on järjendi mõõtmete leidmiseks vastav funktsioon. Selleks, et teada saada järjendi mõõtmeid, saab kasutada funktsioon shape, mis tagastab enniku, mille esimene element on ridade arv ja teine element on veergude arv.

b = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print("Järjendi mõõtmed: ", b.shape)
>>> %Run guido.py
  Järjendi mõõtmed:  (2, 3)

Järjendi mõõtmete leidmine on kasulik siis, kui me täpselt ei tea kui palju on tabelis ridu või veerge, näiteks andmetabeli lugemisel failist ei pruugi me teada, kui palju on selles andmestikus veerge või ridu.

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut