1 Nõutavad oskused

See raamat on jätkuks programmeerimise õpikule. Me eeldame lugejalt, et ta on omandanud programmeerimise õpikus kaetud teemad. Teadmatustunde korral võib julgelt eelmisest õpikust vastavaid materjale uuesti lugeda.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut