Sissejuhatus

Kursus “Tarkvaraarendus” on gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel eeldab programmeerimisoskust kursuse “Programmeerimine” ulatuses.

Tarkvaraarenduse kursus koosneb tinglikult kahest osast. Ühelt poolt tegeldakse klassikaliste programmeerimisteemadega: kahemõõtmeline järjend, kahekordne tsükkel, erinevad teised andmestruktuurid. Teiselt poolt on kavas tarkvara arendamise osa, milles saab esmaülevaate n-ö tööstuslikust tarkvaraarendamisest, aga tuleb ka ise tarkvararakenduse prototüüp luua. Mõlemad osad on eraldi loogilises järjekorras. Küll aga ei pea programmeerimise osa täies mahus enne tarkvaraarenduse osa käsitlema.

Materjalid koostas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi töörühm.

Tarkvaraarenduse kursuse lisamoodulid (3) telliti 2022 aastal Hariduse ja Noorteameti poolt. Uued moodulid on mängu loomine Python PyGame, Rasperry Pi kasutamine Pythoni veebikesskonnas temperatuuris ja niiskuse andmete lugemiseks, pildituvastus Pythonis.

Materjalid koostas Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna töörühm. 

Materjalide loomist toetasid.

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut