Sissejuhatus

Kursus “Tarkvaraarendus” on gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel eeldab programmeerimisoskust kursuse “Programmeerimine” ulatuses.

Tarkvaraarenduse kursus koosneb tinglikult kahest osast. Ühelt poolt tegeldakse klassikaliste programmeerimisteemadega: kahemõõtmeline järjend, kahekordne tsükkel, erinevad teised andmestruktuurid. Teiselt poolt on kavas tarkvara arendamise osa, milles saab esmaülevaate n-ö tööstuslikust tarkvaraarendamisest, aga tuleb ka ise tarkvararakenduse prototüüp luua. Mõlemad osad on eraldi loogilises järjekorras. Küll aga ei pea programmeerimise osa täies mahus enne tarkvaraarenduse osa käsitlema.

Materjalid koostas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi töörühm.

Materjalide loomist toetasid.

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, ja Säde Mai Krusberg jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut