36 Kokkuvõte NumPy ühemõõtmelistest järjenditest

Selles tabelis on peamised NumPy ühemõõtmelise järjendi funktsioonid ja tehted, mis on kasutatud selle materjalis.

NumPy lause Väljund
Järjendi loomine a = np.array([1, 2, 3]) [1 2 3]
Järjendi pikkuse leidmine

a = np.array([1, 2, 3])

a.size 3
Järjendist elemendi võtmine

a = np.array([1, 2, 3])

a[1] 2
Järjendi suurim väärtus

a = np.array([1, 2, 3])

np.amax(a) 3
Järjendi vähim väärtus

a = np.array([1, 2, 3])

np.amin(a) 1
Järjendisse elemendi lisamine

a = np.array([1, 2, 3])

a = np.append(a, 4) [1 2 3 4]
Järjendi keskmise väärtuse leidmine

a = np.array([2, 8, 10, 6, 12])

np.mean(a) 7.6

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut