52 Funktsioonide rakendamine seeriatega

Sisseehitatud funktsioonid

Pandasel on mitmeid sisseehitatud funktsioone, mille abil saab andmeid vastavalt soovile töödelda. Järgnevalt vaatame lähemalt peamisi Pandase funktsioone ja mille jaoks neid kasutatakse.

Seeria sorteerimine

Tihti on vaja andmeid mingis kindlas järjekorras sorteerida. Sorteerime andmed õpilaste arvude järgi. Selleks kasutame funktsiooni sort_values.

andmed = [24, 23, 21, 22, 28, 26, 30, 28, 31, 35, 33, 32, 29, 27, 25, 30, 26, 31, 22]
klassid = ['1a', '1b', '2a', '3a', '3b', '4a', '4b', '5a', '6a', '6b', '7a', '8a', '9a', '10 reaal', '10 sotsiaal', '11 reaal', '11 sotsiaal', '12 reaal', '12 sotsiaal']

opilaste_arv = pd.Series(andmed, index = klassid, name = 'Õpilaste arv klassis')

opilased_kasvavalt = opilaste_arv.sort_values()

print(opilased_kasvavalt)
>>> %Run guido.py
 2a     	21
 12 sotsiaal	22
 3a     	22
 1b     	23
 1a     	24
 10 sotsiaal	25
 4a     	26
 11 sotsiaal	26
 10 reaal  	27
 5a     	28
 3b     	28
 9a     	29
 4b     	30
 11 reaal  	30
 6a     	31
 12 reaal  	31
 8a     	32
 7a     	33
 6b     	35
 Name: Õpilaste arv klassis, dtype: int64

Vaikimisi sorteeritakse andmed kasvavas järjekorras. Selleks, et sorteerida andmed kahanevas järjekorras, lisame sort_values funktsiooni ascending parameetri väärtusega False.

andmed = [24, 23, 21, 22, 28, 26, 30, 28, 31, 35, 33, 32, 29, 27, 25, 30, 26, 31, 22]
klassid = ['1a', '1b', '2a', '3a', '3b', '4a', '4b', '5a', '6a', '6b', '7a', '8a', '9a', '10 reaal', '10 sotsiaal', '11 reaal', '11 sotsiaal', '12 reaal', '12 sotsiaal']

opilaste_arv = pd.Series(andmed, index = klassid, name = 'Õpilaste arv klassis')

opilased_kahanevalt = opilaste_arv.sort_values(ascending=False)

print(opilased_kahanevalt)
>>> %Run guido.py
 6b     	35
 7a     	33
 8a     	32
 12 reaal  	31
 6a     	31
 11 reaal  	30
 4b     	30
 9a     	29
 3b     	28
 5a     	28
 10 reaal  	27
 11 sotsiaal	26
 4a     	26
 10 sotsiaal	25
 1a     	24
 1b     	23
 3a     	22
 12 sotsiaal	22
 2a     	21
 Name: Õpilaste arv klassis, dtype: int64

Samuti saab sarnaselt sorteerida ka siltide järgi, kasutades funktsiooni sort_index abil.

andmed = [24, 23, 21, 22, 28, 26, 30, 28, 31, 35, 33, 32, 29, 27, 25, 30, 26, 31, 22]
klassid = ['1a', '1b', '2a', '3a', '3b', '4a', '4b', '5a', '6a', '6b', '7a', '8a', '9a', '10 reaal', '10 sotsiaal', '11 reaal', '11 sotsiaal', '12 reaal', '12 sotsiaal']

opilaste_arv = pd.Series(andmed, index = klassid, name = 'Õpilaste arv klassis')

sildid_kahanevalt = opilaste_arv.sort_index()

print(sildid_kahanevalt)
>>> %Run guido.py
 10 reaal  	27
 10 sotsiaal	25
 11 reaal  	30
 11 sotsiaal	26
 12 reaal  	31
 12 sotsiaal	22
 1a     	24
 1b     	23
 2a     	21
 3a     	22
 3b     	28
 4a     	26
 4b     	30
 5a     	28
 6a     	31
 6b     	35
 7a     	33
 8a     	32
 9a     	29
 Name: Õpilaste arv klassis, dtype: int64

Näites sorteeriti sildid tähestikulises järjestuses.

Suurim ja vähim väärtus

Pythonis oleme kasutanud suurima ja vähima väärtuse leidmiseks funktsioone max(järjend) ja min(järjend). Ka Pandasega saab neid funktsioone kasutada.

# Suurim väärtus
andmed = pd.Series({'MM13': 34, 'MM34': 56, 'MM55': 66})
max_vaartus = andmed.max()

print(max_vaartus)
>>> %Run guido.py
 66
# Vähim väärtus
andmed = pd.Series({'MM13': 34, 'MM34': 56, 'MM55': 66})
min_vaartus = andmed.min()

print(min_vaartus)
>>> %Run guido.py
 34

Aritmeetiline keskmine ja mediaan

Üks levinumaid arvkarakteristikud, mida andmete analüüsimisel kasutatakse on arvude aritmeetiline keskmine. Aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse arvu, mis saadakse antud arvude summa jagamisel liidetavate arvuga. Seda saab väga lihtsalt ka teha Pandase abiga, kasutades mean funktsiooni.

# Aritmeetiline keskmine
andmed = pd.Series({'MM13': 34, 'MM34': 56, 'MM55': 66})
keskmine = andmed.mean()

print(keskmine)
>>> %Run guido.py
 52.0

Sarnaselt saab leida ka mediaani, kasutades median funktsiooni. Mediaan on variatsioonirea keskmine liige ehk väärtus, millest suuremaid (või võrdseid) ja väiksemaid (või võrdseid) liikmeid on variatsioonireas ühepalju. Kui liikmeid on paaris arv, siis mediaaniks on variatsioonirea kahe keskmise liikme aritmeetiline keskmine.

# Mediaan

andmed_paaritu = pd.Series({'MM13': 34, 'MM34': 56, 'MM55': 66})
andmed_paaris = pd.Series({'MM13': 34, 'MM34': 56, 'MM55': 66, 'MM32': 51})

mediaan_paaritu = andmed_paaritu.median()
mediaan_paaris = andmed_paaris.median()

print("Mediaan (paaritu):", mediaan_paaritu)
print("Mediaan (paaris):", mediaan_paaris)
>>> %Run guido.py
 Mediaan (paaritu): 56.0
 Mediaan (paaris): 53.5

Oma funktsiooni kasutamine

Seerial on võimalik rakendada otse ka kasutaja loodud funktsioone. Näiteks teeme funktsiooni, mis arvutab II sambasse lisatava summa brutopalgast, mis on 2%. Funktsiooni argumendiks on seeria ning funktsiooni sees korrutame seeria 0,02ga. Meeles tuleb pidada seda, et funktsioon peab kindlasti tagastama, mitte väljastama, sest nii saame arvutatud seeria muutujasse salvestada.

def pension(seeria):
  return seeria*0.02

palk = pd.Series({'Madis': 783.45, 'Kristi': 1330.1, 'Ott': 975.23, 'Kalle': 2987})

II_sammas = pension(palk)

print(II_sammas)
>>> %Run guido.py
 Madis 	15.6690
 Kristi	26.6020
 Ott  	19.5046
 Kalle 	59.7400
 dtype: float64

Oluline on meelde jätta, et funktsioonide rakendamisel seeria peal, tuleb vajadusel uus ja modifitseeritud seeria uuesti omistada uuele muutujale. Seljuhul saab kasutada nii lähteandmetel põhinevat seeriat kui ka funktsiooni abil loodud seeriat eraldi. Näiteks rakendada veel mõnda funktsiooni lähteandmete seerial.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut