21 Programmeerimise keskkond PyCharm

Programmeerimiskeele Python kasutamiseks tuleks paigaldada arvutisse nii Python kui ka keskkond, kus saaks selles keeles efektiivselt programmeerida. Iseenesest pole küll keskkonda vaja, sest programme saaks kirjutada ja käivitada ka käsurealt (võiksite kindlasti proovida ka seda varianti), aga erinevad graafilised keskkonnad aitavad meil koodi kirjutada ülevaatlikumalt ja efektiivsemalt. Vaatame siinkoha paari näidet.

IDLE

IDLE on üks levinuim Pythoni programmeerimise keskkond, mis käivitamisel koosneb kahest aknast- faili koodi kirjutamise aken ja käsurida.

Joonis 1. IDLE

Thonny

Thonnyga olete juba ilmselt tuttavad. Thonny lihtsus, mugavus ja funktsionaalsus on põhjused, miks see Tartu Ülikooli õppejõu Aivar Annamaa arendatud keskkond on populaarsust kogumas just programmeerimise õpetamisel ja õppimisel. Thonny üks eeliseid programmeerimise õpetamisel ja selle uurimisel on just logide salvestamise võimalus.

Joonis 2. Thonny

PyCharm

Küll aga on lisaks eelnevatele keskkondadele mitmeid teisi keskkondi, mis võivad tulla abiks erinevatel juhtudel. Üks populaarsemaid Pythoni programmeerimiskeskkondi on PyCharm (https://www.jetbrains.com/pycharm/). PyCharmi kasutamine võib tulla abiks just suurte Pythoni projektide puhul, kus on vaja saada parem ülevaade programmide struktuurist, käskudest ja koostööst. Koostööle aitab kaasa ka PyCharmi võimalus laadida üles ja alla Githubi projekte. Githubist ja selle PyCharmiga sidumisest on juttu Githubi tutvustavas peatükis.

Joonis 3. PyCharm soovitab ka võimalikke käsklusi, mida programmis kasutada.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut