96 Graafilised näidikud

Peatükk annab ülevaate

  • kuidas visualiseerida andmeid kasutades Javascripti.

Javascripti kasutamine projektis

Jätkame oma veebilehe nägusamaks muutmisega, selleks on palju võimalusi, siinkohal kasutame selleks javacripti.

Teeme uue projektikausta ja paneme sellele nimeks SensorsWeb ning lisame sinna sisse kohe kaustad ’static’ ja ’templates’

Näide: SensorsWeb kausta teeme uue faili ja paneme talle nimeks ’appDHTWeb.py’:

import adafruit_dht

import board

import datetime

from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__)

dhtDevice = adafruit_dht.DHT11(board.D4)

def getDHTdata():

now = datetime.datetime.now()

timeString = now.strftime(“%Y-%m-%d %H:%M:%S”)

temperature = dhtDevice.temperature

humidity = dhtDevice.humidity

if humidity is not None and temperature is not None:

hum = humidity

temp = temperature

return timeString, temp, hum

@app.route(“/”)

def index():

time, temp, hum = getDHTdata()

templateData = {

‘time’ : time,

‘temp’ : temp,

‘hum’ : hum

}

return render_template(’index.html’, **templateData)

if __name__ == “__main__”:

app.run(host=’0.0.0.0′, port=8080, debug=False)

Varasemast koodist erineb see peamiselt sellevõrra, et andmete saamine andurilt on tõstetud eraldi funktsiooni ’getDHTdata()’.

Näide: kausta templates lisame uue faili index.html:

<!DOCTYPE html>

<head>

<title>Raspberry Pi ja andurid</title>

<link rel=”stylesheet” href=’../static/style.css’/>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″ />

<style>

body {

text-align: center;

}

#g1,

#g2 {

width: 200px;

height: 160px;

display: inline-block;

margin: 1em;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>Raspberry Pi andurite andmed</h1>

<div id=”g1″></div>

<div id=”g2″></div>

<hr>

<h3> Viimane lugemiaeg: {{ time }} ==> <a href=”/”class=”button”>Värskenda</a></h3>

<script src=”../static/raphael-2.1.4.min.js”></script>

<script src=”../static/justgage.js”></script>

<script>

var g1, g2;

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function(event) {

g1 = new JustGage({

id: “g1”,

value: {{temp}},

valueFontColor: “yellow”,

min: -10,

max: 50,

title: “Temperatuur”,

label: “Celcius”

});

g2 = new JustGage({

id: “g2”,

value: {{hum}},

valueFontColor: “yellow”,

min: 0,

max: 100,

title: “Niiskustase”,

label: “%”

});

});

</script>

</body>

</html>

Faili teises pooles näeme javascripti ja viiteid javaskripti moodulitele. Vajalikud javascripti moodulid saame alla laadida GitHubist. Allalaetavas faili on palju faile, sh. ka näidiseid, kuid meid huvitavad kaks faili: ’justgage.js’ ja ’raphael-2.1.4.min.js’. Paigutame need oma kausta ’static’.

Näide: kausta ’static’ lisame ka stiilifaili ’style.css’:

body{

background: blue;

color: yellow;

padding:1%

}

.button {

font: bold 15px Arial;

text-decoration: none;

background-color: #EEEEEE;

color: #333333;

padding: 2px 6px 2px 6px;

border-top: 1px solid #CCCCCC;

border-right: 1px solid #333333;

border-bottom: 1px solid #333333;

border-left: 1px solid #CCCCCC;

}

img{

display: display: inline-block

}

Käivitame koodi käsuga:

python appDHTWeb.py

Kui kõik toimib, siis võiks avaneda oma ip-aadressi sisestamisel umbes selline pilt:

Mõtlemise ja nuputusülesanne

Leidke vastus mida teeb rida border-top: 1px solid #CCCCCC;?
Kasuta all olevat lisamaterjali vastamiseks.

Lisalugemiseks

Kuidas saate veel oma lehe välimust muuta saate lugeda:

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut