72 PySimpleGUI suurem näide

Suurema näitena on digiõpikusse toodud programm, mis sisestatud andmete põhjal loob tervituskaardi. See programm sisaldab kõiki seniõpitud teemasid, nii et ülesande lahendamisel saad kinnistada oma teadmisi graafilise kasutajaliidese loomisest.

Akende kujunduse, värviteema ja suuruse võid ise valida!

Programmi käik on selline:

 1. Esmalt küsitakse tervitatava ees-ja perekonnanime. Aknas on ka tekstikast, kuhu saab kirjutada tervituse.
 2. Järgmises aknas saab sisestada tervitatava sünnikuupäeva. Päeva, kuu ja aasta valimiseks on kasutatud erinevaid viise – näiteks liugurit, rippmenüüd või valikute kasti.  Samuti saab failikataloogist valida ühe pildi, mille kaardile juurde panna. Näiteks võiks see välja näha selline:
 3. Kolmandas aknas kuvataksegi tervituskaart – aknas kuvatakse kõiki andmeid ja tekste, mille kasutaja on sisestanud. Aknas on nähtaval ka pilt, mille kasutaja valis. Lisaks tuleb arvutada ja ekraanile kuvada ka tervitatava vanus (siin näites on kasutatud raskemat varianti – arvesse on võetud ka sünnikuud ja -kuupäeva. Arvutamiseks on loodud funktsioon).
 4. Viimasena avaneb hüpikaken, mis tänab kasutajat programmi läbimise eest.

Siin on ka näidislahendus, aga püüa enne ise kirjeldusele vastav programm valmis teha!

import PySimpleGUI as sg
import os
from datetime import date

#funktsioon hetkevanuse arvutamiseks
def arvuta_vanus(sünnipäev):
  täna = date.today()
  vanus = täna.year - sünnipäev.year - ((täna.month, täna.day) < (sünnipäev.month, sünnipäev.day))
  return vanus

sg.theme('Purple')

paigutus = [[sg.Text('Tervitusprogramm!', text_color='black', font=("Helvetica", 12))],
     [sg.Text('Sisesta sünnipäevalapse eesnimi: ')],
     [sg.InputText(key="eesnimi")],
     [sg.Text('Sisesta sünnipäevalapse perekonnanimi: ')],
     [sg.InputText(key="perekonnanimi")],
     [sg.Text('Sisesta tervitus: ')],
     [sg.Multiline(key='tervitus')],
     [sg.Text('_' * 80)],
     [sg.Submit('Järgmine'), sg.Cancel('Välju')]]
aken = sg.Window('1. aken: nimi', paigutus, size=(600,400))

while True:
  syndmus, v22rtused = aken.read()
  #kui aken pannakse kinni, lõpetab programm töö
  if syndmus == sg.WIN_CLOSED or syndmus == 'Sulge aken':
    break
  #kui vajutatakse nuppu 'Järgmine', pannakse põhiaken kinni ja avaneb uus aken
  if syndmus == 'Järgmine':
    aken.close()
    
    #salvestame ees- ja perekonnanime muutujatesse
    eesnimi = v22rtused['eesnimi']
    perekonnanimi = v22rtused['perekonnanimi']
    
    #salvestame tervituse muutujasse
    tervitus = v22rtused['tervitus']
    
    #loome uue paigutuse uue akna jaoks
    #kasutame erinevaid elemente
    paigutus2 = [[sg.Text('Sisesta tervitatava sünnipäev, -kuu ja -aasta!', text_color='black', font=("Helvetica", 12))],
         [sg.Text('Päev: ', size=(10,1)), sg.Slider(range=(1,31), orientation='h', size=(50,25), key='päev')],
         [sg.Text('Kuu: ', size=(10,1)), sg.Listbox(values=('jaanuar', 'veebruar', 'märts', 'aprill', 'mai', 'juuni', 'juuli', 'august', 'september', 'oktoober', 'november', 'detsember'), key='kuu', size=(10, 6))],
         [sg.Text('Aasta: ', size=(10,1)), sg.InputCombo(('1995', '1996', '1997', '1998', '1999', '2000'), size=(5,10), key='aasta')],
         [sg.Text('_' * 80)],
         [sg.Text('Vali tervituspilt: '), sg.Input(size=(20,1)), sg.FileBrowse('Sirvi', key='sirvitud_fail')],
         [sg.Submit('Sisesta'), sg.Cancel('Välju')]]
  
    aken = sg.Window('2. aken: sünnipäev', paigutus2, size=(600,400))
    syndmus2, v22rtused2 = aken.read()
    
    #akna sulgemisel lõpetab programm töö
    if syndmus2 == sg.WIN_CLOSED or syndmus2 == 'Välju':
      break
    
    #kui vajutatakse nuppu 'Sisesta', pannakse põhiaken kinni ja avaneb uus aken
    if syndmus2 == 'Sisesta':
      aken.close()
      
      #salvestame sünnikuupäeva detailid muutujatesse
      päev = int(v22rtused2['päev'])
      kuu = v22rtused2['kuu'][0]
      aasta = int(v22rtused2['aasta'])
      
      #vastavalt kuule leiame selle kuu "järjekorranumbri", mida kasutame funktsioonis      
      if kuu == 'jaanuar':
        kuu2 = 1
      if kuu == 'veebruar':
        kuu2 = 2
      if kuu == 'märts':
        kuu2 = 3
      if kuu == 'aprill':
        kuu2 = 4
      if kuu == 'mai':
        kuu2 = 5
      if kuu == 'juuni':
        kuu2 = 6
      if kuu == 'juuli':
        kuu2 = 7
      if kuu == 'august':
        kuu2 = 8
      if kuu == 'september':
        kuu2 = 9
      if kuu == 'oktoober':
        kuu2 = 10
      if kuu == 'november':
        kuu2 = 11
      if kuu == 'detsember':
        kuu2 = 12
      
      #funktsioon arvutab hetkevanuse
      #argumendiks määrame kuupäeva kujul (YY,MM,DD) sünnipäeva
      vanus = arvuta_vanus(date(aasta, kuu2, päev))
      
      #failipuust leiame vaid pildifaili nime
      fail = v22rtused2['sirvitud_fail']
      puu, failinimi = os.path.split(fail)
      
      #loome uue paigutuse viimase akna jaoks, kus kuvame kogu informatsiooni      
      paigutus3 = [[sg.Text('Tere, ' + eesnimi + ' ' + perekonnanimi + '! (vanus: ' + str(vanus) + ' aastat)')],
            [sg.Text('Sulle on saadetud tervitus: ')],
            [sg.Text(tervitus)],
            [sg.Image(failinimi)],
            [sg.Submit('Välju')]]
      
      aken = sg.Window('3. aken: tervituskaart', paigutus3)
      syndmus3, v22rtused3 = aken.read()
      
      #sulgemisel lõpetab programm töö
      if syndmus3 == sg.WIN_CLOSED:
        break
      #nuppu vajutades sulgub põhiaken ning avaneb hüpikaken
      if syndmus3 == 'Välju':
        aken.close()       
        sg.Popup('Aitäh!')
aken.close()

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut