103 Sõnaseletusi

Definitsioonid ei pruugi olla sõnastatud täie rangusega. Samuti võidakse mõisteid teistes materjalides kasutada mõnevõrra teises tähenduses. Vajadusel uuri ka

Programmeerimise õpiku sõnastikku.

A

Andmestruktuur – viis andmete hoidmiseks ühtses tervikus. Pythoni andmestruktuurid on näiteks järjend, sõnastik, hulk, sõne ja ennik. Ptk 2, ptk 9, ptk 10, ptk 11

E

Ennik – järjestatud mittemuteeritav andmestruktuur. Ennik võib sisaldada korduvaid elemente. Näiteks enn = (2, 3, 5, 3). Ptk 9

H

Hulk – mittejärjestatud muteeritav andmestruktuur. Hulk ei sisalda kunagi korduvaid elemente. Näiteks hulk = {1, 3, 6}. Ptk 11

K

Kahemõõtmeline järjend – järjend, mille elementideks on omakorda  järjendid. Näiteks lst = [[2, 3], [5, 6, 8]]. Ptk 2

M

Maatriks – kahemõõtmeline järjend, mille kõigis ridades  on samapalju elemente. Näiteks M = [[3, 45, 7], [4, 6, 84]]. Ptk 4

Mittemuteeritav andmestruktuur – andmestruktuur, millel puuduvad võimalused muutmiseks. Näiteks ei saa andmestruktuuris elemente lisada ja ära võtta või välja vahetada. Mittemuteeritavad on näiteks sõned ja ennikud. Ptk 14

Muteeritav andmestruktuur – andmestruktuur, mida on võimalik muuta. Näiteks saab andmestruktuuris elementi lisada, ära võtta või välja vahetada. Muteeritavad on järjendid, hulgad ja sõnastikud. Ptk 14

S

Sõnastik – mittejärjestatud muteeritav andmestruktuur, mille elemendid on paarid, mille esimest liiget nimetatakse võtmeks ja teist liiget väärtuseks. Näiteks sõnastik = {"Koerad": 16, "Kassid": 28, "Merisead": 45}. Sõnastiku võtmed on unikaalsed. Ptk 10

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut