31 Teemade kokkuvõte

Oleme jõudmas “Tarkvaraarenduse” kursusega lõpule. Selles osas püüame õpitu kokku võtta. Järgnevas tabelis on loetelu oskustest, mida selle kursuse jooksul omandasime. Kordamiseks on lingid vastavatele kohtadele raamatus.

Oskus Mis osas materjalides?
kasutada kahemõõtmelisi järjendeid ning nende elemente https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/jarjendite-jarjend/
kasutada kahekordseid tsükleid https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/jarjend-ja-tsukkel/
kasutada järjendit funktsiooni argumendi ja väärtusena https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/jarjend-ja-funktsioon/
lugeda andmeid failist kahemõõtmelisse järjendisse https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/tabel/
kasutada erinevaid andmestruktuure, sh ennikut ja sõnastikku https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/lisalugemine-ennik/

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/sonastik/

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/andmestruktuuride-vordlustabel/

koostada rekursiivseid funktsioone https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/ulevaade/
selgitada tarkvaraarenduse etappe, samuti tarkvara loomise rolle ja mudeleid https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/chapter/tarkvaraarenduse-etapid/

Edasi on toodud kaks kontrolltöö näidisülesannet. Nende läbilahendamine annab teatud kindlustunde, et neis oskustes on teatud tase saavutatud. Kindlasti ei kata need ülesanded päris kõike õpitut.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut