42 Kokkuvõte NumPy kahemõõtmelistest järjenditest

Kokkuvõttev tabel

Allpool on kokkuvõttev tabel NumPy kahemõõtmeliste järjendite peamiste funktsioonide ja tehete kohta, mida on kirjeldatud selles materjalis.

NumPy lause Väljund
Järjendi loomine a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]]) [[1 2 3][4 5 6]]
Järjendi mõõtmete leidmine

a = np.array([1, 2, 3], [4, 5, 6]])

a.shape (2, 3)
Kahemõõtmelisest järjendist elemendi võtmine

a = np.array([[1, 2, 3],[4, 5, 6]])

a[1, 2] 6
Järjendi suurim väärtus

a = np.array([1, 2, 3])

np.amax(a) 3
Järjendi vähim väärtus

a = np.array([1, 2, 3])

np.amin(a) 1
Järjendisse elemendi lisamine

a = np.array([[8, 9, 7], [10, 11, 12]])

a = np.append(a, 4) [8 9 7 10 11 12 4]
Järjendi teine rida

a = np.array([[1, 2, 3, 4],[5, 6, 7, 8]])

a[1, :] [5 6 7 8]
Järjendi teine kuni neljas veerg

a = np.array([[1, 2, 3, 4],[5, 6, 7, 8]])

a[:, 1:4] [[2, 3, 4],

[6, 7, 8]]

Järjendite liitmine

a = np.array([[1, 2],[4, 6]])

b = np.array([[3, 5],[1, 0]])

a + b [[4, 7],

[5, 6]]

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut