23 Tarkvaraprojekti sissejuhatus

Tarkvaraprojekti koostamine võimaldab korrata olemasolevaid programmeerimise teadmisi ja oskusi suurema kümnetunnise rühmatööna koostatava tarkvaraprojekti raames.

Tarkvaraprojekti saab jagada kümne tunni vahel erineval moel. Üks võimalus on projekti koostamine jagada seitsmeks etapiks:

  1. etapp. Projektirühmade moodustamine.
  2. etapp. Projekti arendusidee sõnastamine.
  3. etapp. Tarkvara paberprototüübi disainimine ja testlugude koostamine.
  4. etapp. Mooduli valimine ja näiteprogrammi koostamine.
  5. etapp. Esmase prototüübi avaldamine ja testimine.
  6. etapp. Projekti silumine ja valmis lahenduse esitamine.
  7. etapp. Projektide esitlemine.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut